B-e School Project

(scroll down for English)

Το «Β-e School Project» γεννήθηκε μέσα από μια ιδέα ενός 10χρονου κοριτσιού από την Ελλάδα που αναζητούσε ενα περιβάλλον για να παίξει ελεύθερα. Η ιδέα μας φάνηκε εξαιρετική και την εξελίξαμε σε μια ελκυστική πρόταση δημιουργικής απασχόλησης όπου τα ίδια τα παιδιά καθορίζουν με ποιό τρόπο θα στήσουν το παιχίδι τους “παίζουμε σχολείο; “ και τους κανόνες που το διέπουν.
Εμείς ως ενήλικες, το μόνο που παρέχουμε είναι το κατάλληλο περιβάλλον (εσωτερικό σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και εξωτερικό στη φύση) ώστε να ανακαλύψουν τα ενδιαφεροντά τους και να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση που προκύπτει από αυτό αναπτύσσοντας έτσι εντελώς φυσικά, τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Βασικές αρχές λειτουργίας

Τα παιδιά συμμετέχουν οικειοθελώς και προαιρετικά στις δραστηρότητες
Οι κανόνες λειτουργίας του B-e School συνδιαμορφώνονται απο κοινού με τους ενήλικες
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν για παιδιά από 3 έως 103 ετών!
Το συμβούλιο των συμμετεχόντων, αποτελεί το βασικό εργαλείο διαπαιδαγώγησης

Τα παιδιά όλης της γκάμας των ηλικιων είναι ελεύθερα να οργανώσουν τα δικά τους εργαστήρια ή λέσχες δράσης και να εμπλακούν σε δράσεις αλληλοδιδασκαλίας και ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Ετσι μέσα από το B-e School Project, έχουν τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να μάθουν ακριβώς αυτό που τους ενδιαφέρει από άλλα παιδιά ή ενήλικες, σε μια μεγάλη γκάμα αντικειμενων (μαθημάτων) όπως χορό, θέατρο, φωτογραφία και κινηματογράφο, ζωγραφική, πηλοπλαστική, χειροτεχνίες, καλλιγραφία, βιβλιοδεσία, σκάκι, ξυλουργική, ρομποτική, υπολογιστές , μουσική, κηπουρική, μαγειρική, αθλήματα όπως ποδηλασία, κολύμβηση, ξένες γλώσσες κλπ

Παρουσίαση
Λόγω της ιδιαιτερότητας και της καινοτομιας του παραπάνω προγράμματος θα γίνει μια αρχική ενημέρωση για όσους γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις αρχές και τα πλεονεκτήματα της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και τους ελεύθερου παιχνιδιού, υπό μορφή βιωματικού εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να “ξεμάθουν” και να εγκαταλείψουν τις δεδομένες ιδέες και πράξεις γύρω από την εκπαίδευση, ωστε να εμπλακούν σε μια μεταμορφωτική διαδικασία που προσφέρει ένα ανοιχτό πεδίο εξερεύνησης και ανακάλυψης, δίχως στεγανά και με το στοιχείο της έκπληξης διαρκώς ενεργό.

Για περισσοτερες πληροφοριες και δήλωση συμμετοχης στο πρώτο «B-e school summer camp» επικοινωνηστε με email: biomonoia@gmail.com ή στο τηλ. 6980358038

Facebook εκδήλωση
Το B-e School Project είναι επηρεασμένο από το καταξιωμένο παιδαγωγικο μοντέλο Sudbury School και ουσιαστικά αποτελεί μια πιλοτική απόπειρα εφαρμογής του για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Περισσότερα για τo μοντέλο Sudbury School στο σύνδεσμο:http://sudburyschool.com/content/sudbury-model-education

ENGLISH TRANSLATION :

«B-e School Project» was born out of an idea of a 10 year old girl from Greece who was looking for an environment to play freely. The first idea seemed excellent and we developed it into an attractive and creative proposal where children themselves determine how to set up their «play school? » game. And the rules governing it.
We, as adults, all we provide is a suitable environment (an indoor convenient space and outdoors in nature) to discover their interests and express themselves freely through play and interaction, following their special interests,thereby developing quite naturally, their particular inclinations.
Principles of operation
The children participate voluntarily and optionally in activities
The operating rules of the B-e School are to be shaped jointly with adults
Participation is open and free for children from 3-103 years old!
The way of the council by the participants, is the main educational tool
Children of all age ranges are free to organize their own workshops or action clubs and engage in mutual learning activities and teamwork learning .
Thus through the Be School Project, the participants have the chance and the opportunity to just learn what interests them, from other children or adult mentors, in a wide range of objects (courses) as dance, theater, photography and cinema, painting, pottery, handicrafts, calligraphy, bookbinding, chess, woodworking, robotics, computers, music, gardening, cooking, sports such as cycling, swimming, foreign languages, etc.
Presentation
Given the specific nature and the innovative character of this program, there will be an initial briefing for those parents, children and teachers interested in learning more about the principles and the benefits of self-directed learning and free play, in the form of a workshop, where the participants are invited to » unlearn «and abandon the given ideas and actions about education, in order to engage in a transformative process that offers an open field of exploration and discovery, without tight curriculum and with the element of surprise constantly present.
For more information and registration to the first «B-e school summer camp» contact email: biomonoia@gmail.com or tel. 6980358038

Facebook event

The B-e School Project is influenced by the acclaimed pedagogical model Sudbury School and is essentially an attempt for a pilot venture implemented for the first time in our country.
More about the Sudbury School model in the link:http://sudburyschool.com/content/sudbury-model-education
‪#‎sudburyschool‬ ‪#‎sudburyschools‬ ‪#‎democraticschools ‬‪#‎δημοκρατικά_σχολεία‬

 

More reading here